{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

TESTSPRÅK

Testpersonen som ska genomföra CORE får möjlighet att välja vilket språk som hen känner sig mest bekväm med. Det innebär att du som administratör av testen inte kan styra vilket språk testpersonen väljer för ifyllandet. Du måste dock se till att du väljer en inbjudningsmall i själva utskicket som personen förstår. Det finns en uppsättning standardmallar på olika språk att tillgå i dropdown-listan ovanför själva inbjudan.

Språket som kandidaten väljer kommer att styra språket på själva instruktionen i CORE. Den delen av testen går inte på tid. De 19 uppgifter som finns i den tidsbegränsade delen av testen innehåller ingen bärande text. 

CORE finns på engelska och de nordiska språken.