{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

GENOMFÖRANDE AV CORE

CORE innehåller 19 uppgifter som man ska lösa på 35 minuter. Snittiden är 18 minuter för att lösa hela testet. Om man väljer att hoppa över en fråga kan man få tillbaka den på slutet om man vill gå vidare till nästa istället. Testet kräver att du har besvarat ett visst antal frågor i testet för att resultatet ska bli giltigt, mer än 4. Understiger man gränsen för vad som är giltigt kommer det att flaggas i MPP (i analysvyn eller i intervjuguiden). Om man har genomfört för få frågor kommer resultatet att bli behäftat med en alltför stor felmarginal för att det ska gå att dra slutsatser. Denna situation kan endast uppstå om testtiden har tagit slut när personen inte har hunnit så långt i testet. Erbjud gärna nytt test i dessa situationer. 


TYP AV TEST
CORE är ett sk. powertest som mäter den maximala förmågan vilket innebär att fokus ligger på förmåga (CORE-poäng) eftersom det är konstruerat för att man ska kunna hinna med samtliga frågor inom angiven tid.