{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

KOMPLETTERANDE EGENSKAP

När du har god kontroll över grunderna i MPA är det dags att ta nästa steg. Här finner du tolkningsmaterial över de 28 kompletterande egenskaperna som hjälper dig att fördjupa bilden kring en persons styrkor och eventuella fallgropar, med förslag på intervjufrågor att ställa. Glöm inte heller att de kan bidra till att skapa bättre Criteria i MPA.