{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

DEMORAPPORTER

Det finns sex olika MPA-rapporter att använda. Återkopplingsrapporten är testpersonens rapport, dvs den rapport som går att göra nedladdningsbar för en testperson direkt efter testifyllandet. Den fungerar dels som en skriftlig återkoppling, som är lägsta kravet på återkoppling, eller som ett underlag i en muntlig återkoppling. Oavsett om du väljer att endast ge en skriftlig återkoppling eller ger en muntlig återkoppling så rekommenderar vi att du som användare alltid gör Återkopplingsrapporten nedladdningsbar i Metis. Du ökar transparensen och testpersonen kan förbereda sig bättre för samtalet.

Det finns också en Intervjuguide, som utöver testresultatet innehåller förslag på frågor utifrån testpersonens resultat. Väljer du dessutom att inkludera ett Criteria i rapporten så får du även förslag på frågor om testresultatet skiljer sig från Criteria. Här är en Intervjuguide utan Criteria och här är en Intervjuguide med Criteria. Den rapporten blir ett utmärkt komplement till Återkopplingsrapporten i den muntliga återkopplingen.

Vidare finns Profilrapporten, en ensidesrapport med endast MPA-utfall (de nio grundläggande egenskaperna), rapport med de Kompletterande egenskaperna samt Teamrollerna (se nedan under Fördjupningsmaterial).

När du ska presentera ett MPA-resultat för en uppdragsgivare kan du använda Tredjepartsrapporten med Criteria eller Tredjepartsrapporten utan Criteria.

Here are English versions of the available reports:

MPA Profile Report
MPA Feedback Report
MPA Interview Guide
MPA 3rd Party Report
MPA Supplementary Properties
MPA Team Roles