{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

Ladda ner Masters generiska OPTO Criteria

Criteria täcker minst 90% av de tjänstemannaroller som finns i olika verksamheter. Välj Criteria som bäst motsvarar rollens karaktär, t ex OPTO Ledare för roller där personalansvar ingår eller OPTO Specialist för den tekniska systemförvaltaren.