{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

Ladda ner Masters generiska OPTO Criteria

Criteria täcker minst 90% av de tjänstemannaroller som finns i olika verksamheter. Välj Criteria som bäst motsvarar rollens karaktär, t ex OPTO Ledare för roller där personalansvar ingår eller OPTO Specialist för den tekniska systemförvaltaren.

Download Master's generic OPTO Criteria.

These Criterias cover at least 90% of the white-collar roles found in various businesses. Choose the criteria that best match the nature of the role, such as OPTO Leader for positions involving personnel responsibility or OPTO Specialist for the technical system administrator.