{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

VAD ÄR OPTO?


OPTO betyder "Jag väljer" på latin och är ett normativt personlighetstest som bygger på femfaktormodellen (BIG 5). OPTO består av 154 påståenden som ska graderas på en sjugradig skala. Dessa 154 påståenden mäter 20 aspekter som klustras ihop två eller tre och utgör 8 dimensioner. Dessa 8 dimensioner täcker huvudområden som har att göra med Människor, Arbete och Utforskande. OPTO uppvisar korrelation med prestation och kan därför användas som ett prestationsfilter (sk screening). OPTO lämpar sig för olika typer av processer och i olika faser av processen.


GRUNDERNA I OPTO
Här kan du se vårt förinspelade presentationswebinar om OPTO som personlighetstest. Här hittar du en översikt över OPTO:s dimensioner och aspekter (skalorna). I övrigt hänvisar vi dig som användare till den e-learning (master.litmos.com) du genomgick i samband med certifieringen. Du har möjlighet att aktivera ditt konto igen om det har gått en tid sedan du gjorde utbildningen. Hör av dig till Master så återaktiverar vi det om det behövs.