{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Varför du ska certifiera dig i ACE

 • Du kommer att kunna lättare identifiera kandidater som har rätt förmåga i förhållande till tjänstens komplexitet
 • Kandidater kommer att uppleva dig än mer professionell
 • Dina rekryteringsprocesser kommer att bli mer effektiva, vilket sparar tid.

Innehåll i utbildning

 • Grundläggande om tester - e-learning

  • Du lär dig också vilka teorier och principer som ligger bakom ACE och hur testen är uppbyggd

 • ACE Utbildning 1 - e-learning

  • Testens uppbyggnad och teoribildning, skapa kravprofiler, använda testen

 • ACE Utbildning 2 - e-learning webinar

  • Vi delar upp rekryteringsprocessen i fem viktiga delar och går igenom de i webinarform.

 • ACE Utbildning 3 Praktisk workshop - lärarledd digital utbildning
  • Du lär dig att undersöka kandidatens förmåga att lösa komplexa uppgifter (logiskt analytiskt tänkande) i förhållande till komplexiteten i tjänsten, att använda ACE på bästa sätt och hur man ger en kvalificerad och strukturerad återkoppling.

Nedan hittar du aktuella öppna tillfällen som är schemalagda.

Kommande ACE Utbildning 3 

 • 27 oktober kl. 09.00-13.00 (nästan fullbokad)
 • 24 november kl. 09.00-13.00