{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Varför du ska certifiera dig i EASI

 • Du får ett modernt, kraftfullt och enkelt verktyg att nyttja i utveckling, såväl för team som individ, som ger ett tydligt fokus på beteende och motivation

Innehåll i utbildning

 • Grundläggande om tester - e-learning

 • EASI Utbildning 1 - e-learning

  • Testens uppbyggnad, teoribildning och använda testen

 • EASI Utbildning 2 Praktisk workshop - lärarledd digital utbildning

  • Hur använder man EASI till vardags, vilka egenskaper som kännetecknar var och en av de fyra typerna och hur du känner igen dem. 

  • Vilka styrkor och potentiella fallgropar är förknippade med typerna? Vi tränar på hur man ska vara medveten om typernas preferenser och hur man anpassar sitt eget beteende.

  • Du lär dig att ett konstruktivt och dialogbaserat samtal med fokus på utveckling, baserat på EASI.

  • Du lär dig härleda teamets primära och sekundära beteenden, samt deras styrkor och utvecklingspunkter som ett team.

  • Vi arbetar också med ett specifikt case där data analyseras och vi tränar planering av en workshop. Nedan hittar du aktuella öppna tillfällen som är schemalagda.

Kommande EASI Utbildning 2

 • 6 och 13 oktober kl. 09.00-13.00 båda dagarna
 • 18 och 25 april kl. 09.00-13.00 båda dagarna

 

Du som ska certifiera dig i EASI för On-boarding, kontakta oss på utbildning@master.se så återkommer vi med tider!