{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

_________________________________________


INSPELAT WEBINAR:
ACE MasterClass 2023

Lär dig mer om hur du förbättrar kandidatupplevelsen av ACE. Vi diskuterar även ACE olika versioner och hur du kan tänka kring val av test.

path

INSPELAT WEBINAR: ACE MasterClass 2024

Hur särskiljer man förmåga och färdighet? Vilka nivåer av kognitiv förmåga behövs för olika typer av roller? Vad avgör nivån? Vi djupdyker i tre karakteristiska roller som vi ofta ger rådgivning kring. Vi berättar även mer om ACE Confirm - bekräftelsetestet som kan administreras till kandidater för att säkerställa att de klarar av frågor med den svårighetsgrad de klarade i sitt genomförda test.

path

LIVE WEBINAR: CORE & ACE MasterClass 31 maj 2024 kl 10-10:45

Vi djupdyker i G-faktorn och de olika mätområdena i våra logiska tester. Hur ska vi tolka dem och hur korrelerar de med G-faktorn? Vi tittar lite extra på AI:s inverkan på logiska tester, hur ska förhålla oss? Vi ger tips och råd!  

path

_________________________________________


INSPELAT WEBINAR:
OPTO MasterClass 2023

Vi går igenom OPTO:s dimensioner och aspekter lite djupare. Vi pratar även om matchning mot Criteria. Varför Criteria bara på dimensionsnivå? När i processen nyttjar vi resultat på dimensionsnivå och när på aspektnivå? Vi berör lite snabbt hur aspekterna korrelerar med femfaktormodellen.

path

RECORDED WEBINAR IN ENGLISH: OPTO MasterClass 2024

Together with our guest speaker and Norwegian colleague Steffen Brastaad we dive into to depths of OPTO. Learn more about the correlation to the five-factor model (BIG 5) in great detail. 

path

LIVE WEBINAR: OPTO MasterClass 31 maj 2024 kl 09:00 - 09:45

Vi nylanserar Beteendeanalysen och berättar om de uppdateringar vi har gjort för att förbättra verktyget ännu mer! Vi kommer även att diskutera analytiska beteenden och logisk förmåga, hur skiljer dem sig åt?

path

_________________________________________


INSPELAT WEBINAR:
CORE MasterClass 2023

Lär dig mer om hur du förbättrar kandidatupplevelsen när du använder CORE.

path

INSPELAT WEBINAR: CORE MasterClass 2024

Hur särskiljer man förmåga och färdighet? Vilka nivåer av kognitiv förmåga behövs för olika typer av roller? Vad avgör nivån? Vi djupdyker i tre karakteristiska roller som vi ofta ger rådgivning kring. 

path

LIVE WEBINAR: CORE & ACE MasterClass 31 maj 2024 kl 10:00-10:45

Vi djupdyker i G-faktorn och de olika mätområdena i våra logiska tester. Hur ska vi tolka dem och hur korrelerar de med G-faktorn? Vi tittar lite extra på AI:s inverkan på logiska tester, hur ska förhålla oss? Vi ger tips och råd!  

path

_________________________________________


INSPELAT WEBINAR:
MPA MasterClass 2023

Lär dig mer om det utökade perspektivet Kompletterande egenskaper - vilka är dem, hur byggs de upp och hur kan vi använda dem för att förstå kandidaten bättre?

path

INSPELAT WEBINAR: MPA MasterClass 2024 

Lär dig mer om MPA teamroller och hur man kan nyttja dem för breddat rekryteringsperspektiv och i utvecklingsinsatser för team.

path

LIVE WEBINAR: MPA MasterClass 14 juni 2024 kl 10:00 - 10:45

Vi kommer att presentera våra generella ledarkriterier och hur du kan nyttja dem för att göra en bedömning kring dina kandidaters ledarpotential - vilken orientering i sitt ledarskap kan man förvänta sig att kandidaten har? Upplägget bidrar till en förbättrad översikt och bedömning av kandidater i tillsättningar av ledarroller. Vi kommer även att beröra analytiska beteenden och hur vi kan hitta dem i MPA.

path

_________________________________________


INSPELAT WEBINAR: EASI MasterClass 2024

Gäst vid mikrofonen är Bengt Libäck, VD och erfaren konsult på Tacting (fd Testhuset). Bengt berättar om sina EASI-erfarenheter och presenterar en kraftfull EASI-övning för verksamheten.

path

INSPELAT WEBINAR: EASI MasterClass 2024

Gäst vid mikrofonen är Celie Weinhöfer, HRBP på Norion bank. Celie berättar om sina EASI-erfarenheter och vad hon har lärt sig i alla sina olika teamanalyser som hon har genomfört under senaste året.

path