{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Varför du ska certifiera dig i MPA

 • Du kommer att kunna lättare identifiera kandidater som har rätt egenskaper för tjänsten
 • Kandidater kommer att uppleva dig än mer professionell
 • Dina rekryteringsprocesser kommer att bli mer effektiva, vilket sparar tid.

Innehåll i utbildning

 • Grundläggande om tester - e-learning

 • MPA Utbildning 1 - e-learning

  • Testens uppbyggnad och teoribildning, skapa kravprofiler, använda testen

 • MPA Utbildning 2 Praktisk workshop - lärarledd digital utbildning

  • Hur använder man MPA till vardags, träning i egenskaper, hur man tar fram en kravprofil i testen samt hur man genomför en återkoppling.

Nedan hittar du aktuella öppna tillfällen som är schemalagda.

Kommande MPA Utbildning 2

 • 10 och 16 november kl. 09:00-13:00 båda dagarna
 • 8 och 15 december kl. 09.00-13.00 båda dagarna
 • 26 januari och 2 februari kl. 09.00-13.00 båda dagarna
 • 9 och 16 mars kl. 09.00-13.00 båda dagarna
 • 20 och 27 april kl. 09.00-13.00 båda dagarna
 • 1 och 8 juni kl. 09.00-13.00 båda dagarna