{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Ge alla era kandidater samma chans!

Vid ökat antal sökanden ökar riskerna att göra fel i rekryteringar, att först titta på cv sedan kalla till intervju gör att man ofta missar personer med rätt potential. Screening innebär att man börjar med att först objektivt säkerställa kandidaters begåvning och personlighet.  

Master tillhandahåller en resurseffektiv process som frigör tid och kompetens inom HR. Screening är en process med målsättning att ta stort antal sökande till kvalificerande kandidater.

Processen finns i 3 huvudsakliga varianter; manuell, semi-automatisk och helautomatisk. Alla varianter är möjliga att genomföra i Masters plattform Metis och genom integrationer till rekryteringssystem.

 

Varför Master Screening process?

  • Sparar mycket tid för företaget
  • Ökar träffsäkerheten att välja rätt kandidat till tjänsten
  • Ger kandidaterna en objektiv och diskrimineringsfri rekryteringsprocess

Beroende på designen av rekryteringsprocessen kan kandidatinervjuer sedan genomföras av HR eller direkt av rekryterande chef. Dessa intervjuer finns i 3 huvudvarianter;

  • Ostrukturerade
  • Semistrukturerade
  • Strukturerade

Beroende på er situation och målsättning tar vi fram en screeningprocess med lämpliga screeningtester. 

Vi berättar gärna mer, kontakta oss här!