{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

CORE-RAPPORTER

Det finns fyra typer av CORE-rapporter.

Poängrapporten kan testpersonen själv ladda ner. Den fungerar även som en rapport att visa för tredje part, dvs rekryterande chef. 

Intervjuguiden kan du som användare nyttja i en muntlig återkoppling för att hålla en god struktur, den innehåller även förslag på frågor som du kan ställa till testpersonen.

Frågesidan innehåller endast förslag på frågor

Poängöversikten har totalresultatet i fokus.

 

CORE REPORTS

There are four types of CORE reports.

The score report can be downloaded by the test taker himself. It also serves as a report to show to a third party, i.e. hiring manager.

As a user, you can use the interview guide in a verbal feedback to maintain a good structure, it also contains suggestions for questions that you can ask the test subject.

The questions page only contains suggestions for questions

The score overview focuses on the overall result.