{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

VAD ÄR MPA?

MPA står för Master Person Analys och är ett sk ipsativt personlighetstest som mäter en persons typiska arbetsbeteende. Frågeformuläret består av 160 påståenden fördelade i 40 grupper (fyra i varje). I varje grupp väljer man ett av fyra påståenden som passar bäst och ett av övriga tre påståenden som passar sämst. Testresultatet beskriver ditt resultat i sammanlagt nio egenskaper fördelade på tre huvudområden - drivfaktorer, sociala faktorer och arbetsstil. Här finns en översikt över de egenskaper som mäts i MPA.


GRUNDERNA I MPA
Behöver du repetera grunderna i MPA?  Här hittar du  vår MPA Beginner's Class:

Om du vill läsa eller ladda ner skriftligt material så finns en MPA-manual. Den innehåller bl a de kompletterande egenskapernas uppbyggnad.