{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

TESTINTERVJU

Säkerställ att en rapport är nedladdningsbar i samband med att du upprättar ett nytt assessment i Master People Platform. Om du har angett "Återkopplingsrapport" som standard för Rapport i dina standardinställningar för test, så kommer den alltid att vara nedladdningsbar. Justeringar kan göras under testrutan i arbetsflödet i det aktuella assessmentet om du vill "överrida" dina grundinställningar.

Om rapporten är nedladdningsbar så har du uppfyllt minimumkraven gällande återföring till sökande/kandidat. Det räcker alltså med att låta den sökande få ta del av sin rapport. Det skapar också en transparens i processen som kommer att vara till fördel för er som arbetsgivare. Ju mer transparens desto större möjlighet att kunna få tillbaka sanningsenliga svar från era sökande.


TESTINTERVJU
För att hålla en god struktur i dina testintervjuer så finns här en översiktlig svensk MPA checklista.

Önskar du en mer utförlig checklista med definitioner hittar du en svensk här och en engelsk här.

Här finns också en svensk översikt över MPA:s egenskaper och här finns en engelsk: MPA Properties. Vi har även skapat ett sk talmanus som gör det enkelt att hålla en röd tråd i inledningen av testintervjun.


INSTRUKTIONSVIDEO
När du ska hålla en välstrukturerad testintervju med MPA så kan du titta på hur en sådan kan gå till här.