{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

CORE Fakta

Grunderna i CORE

Normgrupper och Språk

Material för upphandling och sälj

CORE-rapporter

CORE Genomförande och Användning

Dyslexi och språkhinder

Genomförande och resultat

Hur gör man en återkoppling?

Att välja språk för kandidaten

CORE Jobbanalys